Hagoort is een Erkend InstallQ Installateur

 

En daar zijn we trots op!

Binnen de installatiebranche bestaan specifieke erkenningsregelingen (’keurmerken‘) voor de: – gas technische installateur (REG); – water technische installateur (REW). Installq is de onafhankelijke organisatie die deze regelingen ten uitvoer brengt. De erkende Installq Installateur voldoet aan de normen en eisen van een kwaliteitserkenningsregeling. Veel professionele gas-, elektra- en waterinstallateurs zijn aangesloten bij Installq. De belangrijkste eisen waar een erkende InstallQ Installateur aan moet voldoen hebben betrekking op kennis en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld en normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende InstallQ Installateur voldoen aan de eisen. Hagoort voldoet aan de erkenningsregeling gas technische installateur, water technische installateur. Meerdere goede redenen om voor ons te kiezen dus; veilig wonen doet u met Hagoort, uw erkende Installq Installateur.

Hagoort is CO gecertificeerd

 

Bedrijven die zich bezighouden met werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties moeten beschikken over een CO certificaat. Vanaf 1 april 2023 is deze certificering volgens de Gasketelwet verplicht. Installatiemonteurs mogen alleen werken aan gasverbrandingsinstallaties wanneer zij een Bewijs van Vakmanschap hebben behaald. Dus ook bij Hagoort installatie hebben onze monteurs deze gehaald. Het Bewijs van Vakmanschap is 5 jaar geldig. Tevens stelt de Gasketelwet duidelijke eisen aan de gebruikte meetapparatuur tijdens de plaatsing, ook dit is bij ons in orde.